Меню
Количка

Поверителност и бисквитки и GDPR

Кофи Бранд ЕООД, ЕИК – 204860622, Адрес : Пловдив бул. Пещерско Шосе 11 (наричано по-долу "cafeto.bg") осигурява законосъобразното обработване на личните данни на всички свои потребители и гарантира спазванeто на тяхната  конфиденциалност.


В рамките на настоящата политика за защита на личните данни желаем да Ви информираме относно начина, по който гарантираме защитата на личните Ви данни. Личните данни се събират, използват и съхраняват от "cafeto.bg"  единствено съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на данните. По този начин прилаганите от нас практики за защита на личните данни съответстват на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД 2018).


2. Събиране, съхраняване и използване на личните данни


Администратор на лични данни:

Кофи Бранд ЕООД


В рамките на Вашето посещение на онлайн магазина се събират следните лични данни:


          • обръщение, собствено и фамилно име, адрес, имейл, телефонен номер, необходими за регистрацията и създаването на клиентския Ви профил;


          • в случай на поръчка се съхранява IP адрес, както и история на пазаруване;


          • бисквитки и псевдонимизирани потребителски профили;


          • номер на кредитна/дебитна карта, само при плащане с карта и ако потребителят се възползва от възможността за запазването им при поръчка(в процес на обработка и бъдещо предоставяне на тази възможност);


          • коментари на клиента, в случаите в които клиентът се е възползвал от предоставената му възможност да изрази свое мнение или препоръка.


В рамките на регистрацията Ви за получаване и разглеждане на онлайн бюлетин се събират следните лични данни:


          • имейл, обръщение, собствено и фамилно име (само в случаите, в които клиентът желае да предостави тази допълнителна информация);


          • бисквитки и персонализирани потребителски профили, които могат да бъдат съставени.


Цели, за които се обработват личните данни:


          • анализ на кликванията и поведението при покупка и разглеждане на електронния бюлетин, проследяване на имейл адрес и персонализиран маркетинг, за които анализираме Вашата история на пазаруване за продукти, които вече сте закупили, за да Ви предложим други подобни продукти. Освен това, анализираме информацията от предходните посещения на нашия уебсайт. По този начин желаем да обхванем по-добре и да анализираме Вашите потребности при пазаруване. Прилаганите за тези цели инструменти са представени подробно в точка 4, така че да придобиете по-ясна представа за тях;


          • сключване и изпълнение на онлайн договори за покупка;


          • гарантиране на мрежовата и информационна сигурност: За да се защитим от кибер атаки и измами, ние използваме защитни стени. В тази връзка се обработват лични данни (IP адрес, момент на зареждане на онлайн магазина);


          • статистически цели, при които данните се обработват по такъв начин, че не могат да бъдат свързани с конкретен клиент. (IP адрес, момент на зареждане на онлайн магазина);


Правно основание за обработването:


    а) съгласие - когато се абонирате за нашия онлайн бюлетин;


    б) сключване и изпълнение на договор - когато купувате стоки от нашия онлайн магазин. В този случай без да ни предоставите Вашите лични данни, покупката през нашия онлайн магазин не може да се осъществи;


    в) легитимен интерес на "cafeto.bg". Легитимен интерес е налице в следните случаи:


          • проверка и оптимизиране на процедури за анализ на потребностите и непосредствен контакт с клиента, както и мерки за управление на бизнеса и усъвършенстване на услуги и продукти;


          • за маркетингови цели - рекламиране на собствени продукти, анализ на клиенти, пазарно проучване и изследване удовлетвореността на клиентите;


          • установяване на контакт (напр. по имейл, телефон, пощенски път) с цел анкетиране относно качеството на обслужване и удовлетвореността на клиентите;


          • поддържане на мрежовата и информационна сигурност;


          • за необходимите административни цели.


Получатели или категории получатели на личните данни:


Логистиката, счетоводството, ИТ и маркетинга, както и външни администратори, на които е възложено обработването и получатели на данни.


Срок на съхранение на личните данни:


"cafeto.bg" съхранява Вашите лични данни в рамките на законово определения давностен срок от 5 години след сключване на договора за покупка.


Личните данни на клиентите, абонирани за електрония бюлетин се обработват до оттегляне на съгласието за обработката им, след което незабавно се изтриват.


При съхранение на личните данни на нашите клиенти прилагаме псевдоминизация, която не позволява данните да бъдат свързани с конкретен клиент без да се използва допълнителна информация, както и използваме криптиране за допълнително осигуряване на сигурността им.


Права на субектите на данни при обработването на данни:


Вие имате право да получите всякаква информация от "cafeto.bg", която се отнася до обработването на Вашите лични данни, както и:


          • право на достъп до личните данни;


          • право на коригиране на непълни или неточни лични данни;


          • право на изтриване на личните Ви данни;


          • право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;


          • право на преносимост на личните Ви данни;


         • право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.


В случаите, в които обработването е на основание легитимния интерес на "cafeto.bg", можете да възразите срещу обработването.


В случаите, в които Вие сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието "cafeto.bg" няма да обработва повече Ваши лични данни и ще ги изтрие.


Можете да упражните по всяко време правото си за оттегляне на съгласието за обработване на данните или правото си на възражение срещу обработването на данните за целите на директна реклама по имейл до следния адрес: ivgim @ abv.bg или по пощенски път до: 


Администратор на лични данни Кофи Бранд ЕООД


Освен това, в случай на нарушение на защитата на данните, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган. В България това е "Комисията за защита на личните данни":


1592 гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,


тел.: + 359 2/91-53-518,


имейл: kzld@cpdp.bg.


Профилирането на Вашите лични данни е за целите на директния маркетинг и не се използва за автоматизирано вземане на решения, които да пораждат правни последици или по подобен начин да Ви засягат в значителна степен.


Ако имате въпроси, свързани със защитата на личните данни и упражняването на Вашите права, можете да се свържете с нас по следните начини:


          • на имейл: info @ cafeto.bg


         • по пощата: Администратор на лични данни Кофи Бранд ЕООД


          • на нашия клиентски телефон: +359882392114


Ние ще удовлетворим безплатно Вашите искания без ненужно забавяне и в срок от 1 месец от получаване на искането.


3. Списък на софтуерните инструменти, прилагани в онлайн магазина


Електронен бюлетин


Вие сте дали съгласието си да се абонирате за нашия "cafeto.bg" -електронен бюлетин и да ползваме посочените от Вас данни с цел изпращане по имейл на информация относно съдържание и продукти от нашия асортимент. За целите на статистиката, ние анализираме под анонимизирана форма върху кои линкове от електронния бюлетин се кликва. В тези случаи не може да бъде определено кое конкретно лице ги е кликнало. С цел оптимизация на нашия асортимент, ние анализираме под персонализирана форма кои линкове от електронния бюлетин отваряте.


За изпращането на електронния бюлетин ползваме т. нар. процедура Double Opt-In, т. е. ще Ви изпращаме електронен бюлетин по имейл само, ако предварително сте потвърдили, че желаете да Ви включим в услугата си за изпращане на електронен бюлетин.


След това Вие ще получите уведомителен имейл с молба да потвърдите желанието си да получавате нашия електронен бюлетин, като заредите линка, посочен в същия имейл.


В случай, че възложим (сме възложили) изпълнението и изпращането на електронните бюлетини на външни партньори, те също така са задължени да защитават Вашите лични данни съобразно ОРЗД и ЗЗЛД и да ги ползват само за точно тази предварително обявена цел. Ние ще изберем такива партньори, които спазват ОРЗД и прилагат достатъчни технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на личните данни и защита на правата на субектите на данни.


За целта е достатъчно да ни уведомите на някой от посочените по-горе контакти.


Бисквитки


За да е по-привлекателно посещението на нашата интернет страница и за да е възможно ползването на определени функции, на отделни страници прилагаме т. нар. бисквитки. Те служат да направим присъствието си в интернет като цяло по-удобно за потребителите, по-ефективно и сигурно, както и да ускорим навигацията в нашата платформа. В случая се касае за малки текстови файлове, които се залагат в терминалното Ви устройство. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват след приключването на сесията в браузъра, т. е. след затварянето на Вашия браузър (т. нар. „сесийни бисквитки“). Други бисквитки 


остават на терминалното Ви устройство и дават възможност на нас или нашите партньори да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки).


Защита на данните и ползване на Фейсбук


На нашите интернет страници се използват приставки (plugins) на социалната мрежа facebook.com, чийто оператор е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (нар. за краткост "Фейсбук").


Посещавайки страниците на нашето интернет представителство, които са снабдени с подобна приставка, се осъществява връзка към сървърите на Фейсбук, при което приставката се изобразява на интернет страницата чрез съобщение до Вашия браузър. По този начин на сървъра на Фейсбук се предава информация, кои страници сте посетили. Ако сте регистриран абонат на Фейсбук, последният асоциира тази информация с личният Ви профил във Фейсбук. Използвайки функционалността на приставката (напр. при натискане бутона „Харесвам“, при публикуване на коментар), тази информация също се асоциира с личния Ви акаунт във Фейсбук. В случай, че не желаете Фейсбук да събира данни за Вас чрез нашето интернет представителство, то преди да посетите нашите интернет страници, трябва да излезете (отпишете) от акаунта си във Фейсбук.


Ние нямаме влияние върху обема от данни, които Фейсбук събира въз основа на тази приставка и поради това Ви предоставяме информация, доколкото такава ни е известна. 


Подробна информация относно събирането и ползването на данни от Фейсбук, за свързаните с това права, възможности за защита на личното пространство, Вие можете да намерите в указанията на Фейсбук относно защитата на данните:


https://www.facebook.com/about/privacy


При ползването на Фейсбук на него се предават технически необходимите данни за потребителя. Всички операции, които потребителят извършва в рамките на Фейсбук портала са видими за и проследими от Фейсбук.


4. Сигурност


Сигурност в интернет


"cafeto.bg" прилага за браузъра си стандартни мерки за сигурност, т. нар. технологията за сигурен пренос на данни SSL (Secure Sockets Layer). Криптирането на потребителските данни се осъществява посредством SSL сертификати (втора категория) – криптиране с 256 бита при 2048 бита максимална дължина на ключа. Можете да разпознаете криптираните зони по символа "катинар" във Вашия браузър. Криптираните връзки се разпознават принципно по техния адрес, започващ с https://. Ако кликнете два пъти върху катинара, Вие ще получите подробна информация за сертификата за сигурност. Така Вашите лични данни се трансферират по сигурен начин до нас. Това важи за Вашата поръчка, както и за 


вписването в клиентския Ви профил. Никой принципно не може да гарантира абсолютна сигурност, но с помощта на технически и организационни мерки ние защитаваме интернет страницата си и другите системи срещу загуба, унищожаване, неоторизиран достъп, изменения или разпространяване на Вашите лични данни от неоторизирани трети лица.


Сигурност на данните


Взели сме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу загуба, унищожаване, промяна и неоторизиран достъп. Всички наши служители са задължени да спазват конфиденциалност на данните, т.е. поверително боравене с лични данни. Ние непрекъснато актуализираме нашите мерки за сигурност съобразно технологичния прогрес.


5. Актуализация и промяна


Възможно е да изменяме или актуализираме част от политиката за защита на личните данни. Моля, проверявайте политиката за защита на личните данни преди да се възползвате от нашите предложения, за да получите актуална информация за евентуалните промени и актуализации.


Последна актуализация: Март, 2021 г.


Какво представляват "бисквитките"


"Бисквитките" са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството при получаване на достъп до уебсайтовете. Ползват се, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение. "Бисквитките" се създават, когато браузърът на даден потребител зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато потребителят се връща в един уебсайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на уебсайта. "Бисквитките" имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на потребителските предпочитания, ползване на кошницата за пазаруване и като цяло - улесняване на потребителите при ползване на уебсайта.


Сайтът Torove.bg използва "бисквитки" за изпълнението на някои функции, а именно: 


улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване;


подобряване на нашия уебсайт;


осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия уебсайт;


доставка на целево рекламиране;


събиране на информация за това как ползвате нашия уебсайт, за да можем да ви осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия уебсайт представляват най-голям интерес за вас или за да ви запомним при следващото ви посещение.


Тези "бисквитки" са изброени по-долу:


Тип 1: Абсолютно необходими "бисквитки"


Тези "бисквитки" са необходими, за да могат потребителите да сърфират в нашия уебсайт и да ползват неговите функции, които включват, освен всичко останало, достъп до защитени зони, без да се налага многократно влизане и запомняне на вашите действия във всяка страница по време на една сесия..


ЗАБЕЛЕЖКА: Без тези "бисквитки" ние не можем да гарантираме нито качественото изпълнение на нашия уебсайт, нито онлайн сигурността по време на вашите сесии.


Тип 2: "Бисквитки" за подобряване на производителността


Използваме този тип "бисквитки", главно тези на Google Analytics, за събиране на информация за това как потребителите ползват нашия уебсайт. Събираме информация, като например частта от страницата която е натисната, броя на посетените страници, дължина на всяка от сесиите и съобщения за грешка, ако има такива, с цел подобряване на нашия уебсайт и осигуряване на по-качествено обслужване на потребителите. За повече информация относно Google Analytics, моля натиснете тук.


Също така, можем да събираме информация за това как потребителите ползват нашия уебсайт, като понякога използваме други "бисквитки" за подобряване на производителността, подобни на Google Analytics. Докато информацията, събрана чрез тези "бисквитки", може да съдържа IP адреса на потребителите, както и информация за домейна/браузъра, подобна информация се събира и анализира анонимно и с цел обединяване на данните.


Тип 3: "Бисквитки" за подобряване на функционалността


Този тип "бисквитки" ни позволява да запомним изборите, които потребителите правят на нашия уебсайт, напр. потребителско име, език и техните предпочитания. С помощта на тази информация, можем да осигурим персонализирани функции за нашите потребители, когато сърфират в нашия уебсайт.


Тип 4: "Бисквитки" за таргетиране и реклама


Този тип "бисквитки" се ползват от нашия уебсайт за предоставяне на реклами, които представляват по-голям интерес за вас. Те събират и записват информация относно дейностите на потребителите в нашия уебсайт, напр. прегледани страници, връзки и обекти, върху които потребителите натискат, навици при сърфиране и др., а също така и проследяват движенията на потребителите в различни уебсайтове, за да можем да ограничим броя им, или да предотвратим повторяемост на рекламите на уебсайта и да оценим ефективността на рекламните кампании, с цел предоставяне на по-добро обслужване.


В допълнение към това, някои от тези "бисквитки" могат да бъдат поставени на вашия компютър и да се използват от трети страни с ваше позволение, за рекламни цел. Това става, когато уебсайтът, който посетите, включва съдържание, показано от уебсайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на нашия уебсайт и вашият компютър получи "бисквитки" от третата страна. Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, като Facebook или YouTube, както и уебсайтът с потребителски отзиви за социалната търговия Reevoo, които предоставят услуги както на нашите потребители, така и на нас. Тези "бисквитки" позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги. Моля, обърнете внимание, че нямаме контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно не носим отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно "бисквитките".


Facebook


Youtube


Reevoo


Предотвратяване на "бисквитки"


Можете да предотвратите бисквитки, като промените настройките на браузъра си. Ако сте съгласни да използваме "бисквитките", но по-късно желаете да се откажете, можете да изтриете зададените "бисквитки" и да промените настройките на браузъра си, за да блокирате по-нататък "бисквитките". За повече информация относно контрола на "бисквитките", моля, посетете :


www.allaboutcookies.org


www.cnil.fr


support.microsoft.com


support.mozilla.org


support.google.com


които съдържат информация за управление на настройки за основните браузър доставчици.


Изключете анонимните Google Analytics "бисквитки": Може да инсталирате добавка за браузъра Google Analytics, за да попречите на уебсайта да изпраща информация относно вашето посещение в Google Analytics. За допълнителна информация, моля посетете:


www.google.com/analytics/learn/privacy


ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като "бисквитките" имат за цел подобряване или осигуряване на използваемостта и процесите на нашия уебсайт, забраната или изтриването на "бисквитки" може да попречи на нашите потребители да използват функциите на уебсайтa, или да предизвикат изпълнение на уебсайта, различно от обикновеното.


Политика, уреждаща ползването; Промени в политиката относно "бисквитките"


Тази политика относно "бисквитките" се предоставя на няколко езика. В случай на несъответствие на настоящата политика относно "бисквитките" между английската и друга версия, се прилага английският вариант. Условията на тази Политика относно "бисквитките" уреждат ползването на "бисквитките" и всяка информация, събрана на място, освен "бисквитките" на трети страни. До степента, позволена от приложимото законодателство във Вашата юрисдикция, запазваме си правото да променя тази Политика относно "бисквитките" по всяко време и следователно ви препоръчваме от време на време да проверявате нашия уебсайт за актуализации. Промените по тази Политика относно "бисквитките" влизат в сила в момента, в който бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че ползвате сайта ни по най-добрия възможен начин. Правила за ползване | Поверителност и бисквитки и GDPR